tonprint JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO DRUKU

PRZESTRZENIE BARWNE, KOLORY
 • Jeżeli praca będzie drukowana z użyciem kolorów Pantone, odpowiednie obiekty wektorowe powinny zostać zdefiniowane jako kolory Pantone,
 • Pozostałe elementy powinny być zdefiniowane przy użyciu standardowej triady CMYK,
PRZED ZAPISANIEM PLIKU DO PDF-A NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY:
 • wymiary projektu są zgodne ze złożonym zamówieniem,
 • wszystkie grafiki zostały zamienione na CMYK (Niedopuszczalne jest stosowanie elementów zapisanych w przestrzeniach barwnych np. RGB lub innych,)
 • grafiki mają odpowiednio wysoką rozdzielczość (Rozdzielczość bitmap powinna zawierać się między 250 dpi a 350 dpi)
 • fonty zamienione są na krzywe (ew. można je osadzić
  w dokumencie podczas zapisywania)
 • Niedopuszczalne jest stosowanie elementów zapisanych w przestrzeniach barwnych np. RGB lub innych,
 • Wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być dołączone do pliku lub zamienione na krzywe,
 • W pracy należy zdefiniować format netto (Trim Box), spady 3-5 mm oraz punktury formatowe.
PO ZAPISANIU PDF-A ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY:
 • podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się
 • zostały zachowane spady z projektu (wybranie niewłaściwych
  ustawień utworzenia pliku PDF może spowodować,
  że plik zapisze się bez spadów uwzględnionych w projekcie),
 • cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają
  się poprawnie (szczególnie w przypadku Corel Draw),
 • nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu.
 • FORMAT NETTO – rozmiar docelowy wydruku (po przycięciu),
  np. wizytówka 50 x 90 mm.
 • FORMAT BRUTTO – rozmiar wydruku przed przycięciem,
  np. wizytówka 56 x 96 mm.
 • SPAD – margines (od 3 do 5 mm), który zostanie odcięty
  (w przypadku braku spadu, przy docięciu może świecić
  biel papieru), np. wizytówka 3 mm spadu.
 • MARGINES  – bezpieczny margines
  dla istotnych elementów w projekcie,
  np. teksty itp., (brak marginesu wewnętrznego
  spowoduje, że ważne elementy mogą zostać
  przycięte), np. wizytówki – 4 mm marginesu
  wewnętrznego .